Strategia proekologiczna

Nasze podejście

 

Mitsubishi Motors z wielką odpowiedzialnością podchodzi do zagadnienia ochrony środowiska naszej planety. Zbadaliśmy każdy aspekt naszej działalności: od badań aerodynamicznych pojazdów, poprzez ograniczenia emisji spalin, aż do redukcji niekorzystnego wpływu na środowisko naszych zakładów produkcyjnych. W zakresie ochrony środowiska bierzemy również odpowiedzialność za każdy wyprodukowany pojazd, także wtedy gdy dobiegnie końca jego eksploatacja. W tym celu zapewniamy, iż każdy samochód Mitsubishi zostanie przyjęty przez jeden z punktów zbierania i demontażu pojazdów i poddany recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Ponadto, działy projektowe stale pracują nad wdrożeniem kolejnych rozwiązań, przyczyniających się do wzrostu ilości materiałów podlegających powtórnemu wykorzystaniu.

 

Stosujemy zaawansowane technologie w celu zmniejszenia zużycia paliwa i ilości odpadów, przy jednoczesnej poprawie jakości naszych produktów. Projektanci w naszej japońskiej fabryce mogą tworzyć i jeździć wirtualnymi samochodami na realistycznie wygenerowanych drogach. Pozwala to na znaczne oszczędności energii, materiałów i paliwa potrzebnych do budowy i testowania pełnowymiarowy prototypów. Jedną z wielu zmian w naszych działaniach innowacyjnych to zastosowanie lakierów wodno-rozcieńczalnych. To prawie całkowite wyeliminowane emisji metali ciężkich w ściekach pochodzących z działu lakierni nadwozi.

 

 

„Zielone projektowanie”

 

Globalne ocieplenie jest istotną kwestią, a przemysł motoryzacyjny intensywnie pracuje, aby zmniejszyć zużycie paliwa i ograniczyć emisję CO₂. Aerodynamika samochodu może odegrać znaczącą rolę w redukcji emisji, zwłaszcza przy prędkościach autostradowych. W związku z tym, nasi inżynierowie z działu badań i rozwoju, stale udoskonalają nowe kształty nadwozi za pomocą wszechstronnych doświadczeń w tunelach aerodynamicznych przy użyciu makiet oraz wszechstronnych symulacji komputerowych. Zaawansowane technologie wirtualnej rzeczywistości stosowane w celu przetestowania aerodynamiki samochodów prototypowych, zanim zostaną jeszcze wykonane egzemplarze produkcyjne, pozwalają na bardzo realistyczne i wszechstronne testowanie wszelkich aspektów z poziomu kierowcy. Stanowi to znaczącą oszczędność energii, materiałów, paliwa oraz czasu w porównaniu z testami prototypów w realnych warunkach drogowych.

 

Nasi projektanci opracowują również i testują nowe ekologiczne materiały, które mają być wykorzystane w przyszłych modelach samochodów. Niektóre z nich zostały zaprezentowane przez Concept-cX, w tym „zielone tworzywa” - rodzina żywic roślinnych, które mogą być wykorzystywane do produkcji części, w tym dywaników, tapicerek drzwi, paneli siedzeń i innych materiałów wykończenia wnętrza.

 

 

Ekologiczne fabryki

 

Mitsubishi Motors ma aspiracje być jednym z najlepszych producentów samochodów na świecie, pod względem oddziaływania na środowisko. W fabrykach Mitsubishi Motors Corporation oraz Mitsubishi Motors (Tajlandia), System Zarządzania Środowiskowego jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001. Zapewnia to, że ​​wszystkie aspekty środowiskowe, a nawet lokalne elementy uciążliwości, takie jak hałas, są rejestrowane i analizowane, a następnie ograniczane w oparciu o program ciągłego doskonalenia procesów wytwórczych. Każdy aspekt naszej działalności kieruje się zasadą Mitsubishi 3R: Reduce, Recycle and Reuse (zredukować, odzyskać i użyć ponownie).

 

Wprowadzenie nowych procesów pozwoliło zmniejszyć emisję metali ciężkich w ściekach od 1989 roku aż o 99%! Zużywamy również mniej wody w całym procesie produkcji naszych samochodów. Zredukowana została znacznie emisja węglowodorów poprzez wprowadzenie materiałów na bazie wody – lakiery wodo-rozcieńczalne. Produkujemy także mniej odpadów używając mniej materiałów opakowaniowych poprzez ciągłą optymalizację naszych procesów produkcyjnych.

 

Mitsubishi Motors dba również o zmniejszenie hałasu na wszystkich swoich fabrykach. Tworzone są wyizolowane „strefy hałasu", tak aby mieszkańcy w najbliższym sąsiedztwie fabryk nie mieli do czynienia z potokiem przejeżdżających samochodów. Ruch samochodów ciężarowych i dostawczych jest prowadzony głównymi trasach komunikacyjnymi, z dala od dzielnic mieszkaniowych i osiedli.
W dalszym ciągu będziemy kontynuować działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz używać optymalnych technik recyklingu dla nowych materiałów.

 

 

Recykling

 

Mitsubishi Motors w poszanowaniu dla środowiska naturalnego, wybiera takie materiały, które mogą być poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane, gdy nadejdzie koniec ekonomicznego życia twego samochodu. Każdy samochód budujemy tak aby, gdy jego długie życie dobiegnie końca, można go oddać i poddać procesowi recyklingu w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z dyrektywą WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz wszelkich ustaw i przepisów krajowych.

 

Wszystkie samochody Mitsubishi Motors (do 3,5 t dmc ) sprzedawane w Europie po 1 lipca 2002 r., będą przyjęte bezpłatnie od ostatniego zarejestrowanego właściciela w jednym z wyznaczonych punktów odbioru, pod warunkiem, że pojazd jest kompletny i jest wolny od odpadów, które zostały do niego dodane. Od 1 stycznia 2007 r., dotyczy to wszystkich pojazdów Mitsubishi Motors sprzedawanych w Europie, niezależnie od daty sprzedaży. Sieć punktów zbierania i demontażu pojazdów Mitsubishi Motors jest dostępna dla pojazdów wycofanych z eksploatacji. Informacja na temat najbliższego punktu zbierania i demontażu pojazdów jest publicznie dostępna w Rejestrze BDO.

 

W przypadku, gdy pojazd zawiera dodatkowe odpady, które zostały do niego dodane lub jest niekompletny, punkt zbierania i demontażu ma prawo do pobierania opłat. Po przyjęciu pojazdu do recyklingu, upoważniony punkt zbierania i demontażu wyda zaświadczenie o demontażu pojazdu, które jest wymagane przez władze lokalne do wyrejestrowania samochodu Mitsubishi.
Możliwości recyklingu pojazdów i ich części są stale oceniane i poprawiane, w celu dalszego zwiększania poziomu recyklingu pojazdu w przyszłości.

 

W celu zapewnienia recyklingu przyjaznego środowisku, producenci pojazdów ustanowili kilka lat temu „Międzynarodowy System Informacji o Demontażu" (IDIS - International Dismantling Information System). Mitsubishi jest członkiem tego systemu informacyjnego, który informuje firmy demontażu pojazdów o szczegółach, jakie materiały są wykorzystywane w pojeździe i jak demontaż i recykling powinien być przeprowadzony.

 

Mitsubishi spełnia europejskie wymogi prawne. Nasze pojazdy spełniają wymogi europejskiej dyrektywy dotyczącej możliwości ponownego użycia, recyklingu i odzysku z pojazdów począwszy od projektu podstawowego poprzez produkcję, aż do końca eksploatacji.

 

Dodatkowo, zastosowane do produkcji i konserwacji materiały są monitorowane i rejestrowane zgodnie z rozporządzeniem WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH - Regulation on Restriction Evaluation Authorisation of Chemicals).

 

Prosimy pamiętać, że zgodnie z prawem nie wolno dokonywać poza stacją demontażu usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów, wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia, oraz wymontowania elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.

 

 

Astara Poland służy również pomocą w zlokalizowaniu najbliższej stacji demontażu i punktu zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji. W tym celu prosimy o kontakt:


Astara Poland Sp. z o.o.
Tel. +48 22 46 31 800

 

Lista punktów złomowania

 

Poniżej przedstawiamy listę autoryzowanych stacji demontażu i punktów zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

Przejdź do listy

 

 

Raporty środowiskowe

 

Ochrona środowiska będzie jednym z największych wyzwań XXI wieku. Mitsubishi Motors stara się osiągnąć zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i jego ochrony. Kompleksowe, ogólnoświatowe sprawozdanie na temat podjętych działań na rzecz ochrony środowiska zostało udokumentowane w rocznym raporcie środowiskowym Mitsubishi Motors Japan. Informacje i dane na temat ochrony środowiska przez Mitsubishi Motors Corporation można znaleźć poniżej:

 

 

 

Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska


Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska i inne wysiłki na rzecz ekologicznego wytwarzania przez Mitsubishi Motors Corporation:

 

 

 

Utylizacja baterii i akumulatorów

 

UWAGA - Substancje zawarte w bateriach i akumulatorach są szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Odpady baterii i akumulatorów należy zbierać selektywnie i zwracać do serwisów Mitsubishi lub dowolnego uprawnionego punktu. Przekazując odpady baterii i akumulatorów do recyklingu przyczyniasz się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

 selektywne.gif [1.83 KB]Wzór oznakowania baterii i akumulatorów symbolem selektywnego zbierania

 

rtec.gif [1.57 KB] Wzór oznakowania baterii i akumulatorów symbolem chemicznym rtęci

 

kadm.gif [1.56 KB] Wzór oznakowania baterii i akumulatorów symbolem chemicznym kadmu

 

olow.gif [1.48 KB] Wzór oznakowania baterii i akumulatorów symbolem chemicznym ołowiu